Huấn luyện tại doanh nghiệp Nhật Bản tại KCN Tiên Sơn Bắc Ninh

Viện Khoa Học An Toàn Việt Nam huấn luyện cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Bắc Ninh. Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị Định 44-NĐCP. Các nhóm huấn luyện bao gồm 06 Nhóm. Ngoài 04 nhóm như Thông Tư 27 của Bộ LĐTB&XH ban hành trước đó (đã hết hiệu lực), thì nội dung năm nay được bổ sung thêm 02 nhóm đối tượng huấn luyện.

maxresdefault
Nhóm 5: Người làm công tác Y tế

Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động mà người sử dụng lao động phải bố trí người làm công tác y tế hoặc thành lập bộ phận y tế chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lý sức khỏe của người lao động.

Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên

Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, việc cấp chứng chỉ, chứng nhận đã có sự thay đổi. Đối với Nhóm 3, học viên sau khi được kiểm tra đạt sẽ được cấp Thẻ An toàn lao động có giá trị 02 năm thay vì Chứng chỉ An toàn lao động có giá trị 5 năm như trước đây.

Nội dung mới có nhiều thay đổi, nhưng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia hàng đâu bằng khiếu sư phạm hài hước, thông minh, cùng với thông tin, phương tiện và giáo cụ trực quan sinh động, buổi huấn luyện đã mang lại một sự trải nghiệm hết sức hiệu quả.
44 views
 
Các tin khác